De beoordelingscyclus

Een beoordelingscyclus kent min of meer een vast stramien en bestaat uit een plannings-, functionerings- en beoordelingsgesprek. Op welke wijze deze gesprekken van elkaar verschillen, ontdek je hier.

1 Het planningsgesprek

Tijdens dit gesprek komen gezamenlijke afspraken over doelstellingen van de werknemer tot stand.

2 Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek wordt gezien als een moment van tussentijdse evaluatie.


3 Het beoordelingsgesprek

In het beoordelingsgesprek spreekt de leidinggevende zijn waardering en oordeel over het functioneren van de werknemer uit.