Wat is een functieprofiel?

Volgens Wikipedia is een functieprofiel “een eenduidige beschrijving van het takenpakket van een medewerker of een groep medewerkers. Het geeft ook aan waar de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van iemand liggen.”


Eenvoudiger dan dit kunnen wij het niet schetsen! Tegelijkertijd dient het opstellen van functieprofielen ook een hoger doel.