Wat staat er in een functieprofiel?

Wat er precies in het functieprofiel moet staan, hangt af van de functie. Over het algemeen bevat een functieprofiel de volgende onderdelen:

Functietitel

De functietitel (of functienaam) moet duidelijk maken om wat voor functie het gaat. Kandidaten moeten zich erin herkennen. Hoewel het natuurlijk leuk is om een originele functietitel te bedenken, moet je wel rekening houden met de vindbaarheid van de vacature. Kandidaten zoeken in Google of op vacaturesites eerder naar de term ‘Debiteurenbeheerder’ dan naar ‘Moneyhunter’. Ook klikken ze waarschijnlijk sneller op ‘Marketeer’ dan op ‘Ambassador of Buzz’. Al is het niet verkeerd om er een originele twist aan te geven.

Taken en verantwoordelijkheden

Het is vanzelfsprekend belangrijk om alle taken en verantwoordelijkheden die bij de functie horen te omschrijven. Hieruit moet blijken waar de medewerker op beoordeeld wordt.

Sociale vaardigheden

Sommige functies vereisen specifieke sociale vaardigheden. Hiermee wordt bedoeld hoe goed je met andere mensen kunt omgaan. Vaardigheden als tact, diplomatie, overtuigingskracht en inlevingsvermogen vallen hieronder.

Communicatieve vaardigheden

In sommige functies is het van belang goed te kunnen communiceren, mondeling en/of schriftelijk. Je moet hier natuurlijk ook bijzetten in welke taal.

Arbeidsvoorwaarden

Op basis van het functieprofiel stel je passende arbeidsvoorwaarden op. Dat gaat niet alleen om salaris. Ook de werktijden kunnen van belang zijn vast te leggen in het functieprofiel. Verder kunnen secundaire arbeidsvoorwaarden belangrijk zijn voor een functie. Denk bijvoorbeeld aan een auto of telefoon van de zaak of opleidingen en cursussen.

Positie van de functie

Wat is de plaats van de functie binnen het bedrijf? Het gaat hier niet alleen over de afdeling, de directe collega’s en de leidinggevende(n). Het gaat er ook over wie het werk van deze medewerker coördineert en monitort. Natuurlijk kan het ook zo zijn dat deze functie een coördinerende rol vereist. Dan is het goed te beschrijven welke medewerkers worden gecoördineerd en wat daarbij de doelen en eisen zijn.