2. Inkomstenverrekening
op basis van uren


Je kunt er ook voor kiezen om (na de startperiode) zelfstandig te ondernemen met een zogenoemde inkomstenverrekening. Dit kan op basis van uren en op basis van inkomen via Tentoo Freelance. Op deze pagina bespreken we de 'inkomstenverrekening op basis van uren'.


Deze inkomstenverrekening houdt in dat alle uren die je als zelfstandige werkt, worden gekort op je WW-uitkering.


Wie kiest hier vaak voor?

  • Beginnende zelfstandigen met een WW-uitkering die gebruik hebben gemaakt van de startperiode en gedeeltelijk doorgaan als zelfstandig ondernemer;
  • Beginnende zelfstandigen met een WW-uitkering die geen gebruik willen of mogen maken van de startperiode;
  • Bestaande zelfstandigen met een WW-uitkering die hun werkzaamheden als zelfstandige willen uitbreiden.

Hoogte van de uitkering

De naam zegt het al, de inkomstenverrekening op basis van uren verrekent de gewerkte uren als zelfstandige met je WW-uitkering. Daarom moet je de uren die je als zelfstandige werkt aan het UWV doorgeven. Het gaat daarbij om zowel de uren die je werkt voor een opdrachtgever, als de uren die je indirect besteedt aan je onderneming (bijvoorbeeld reistijd naar opdrachtgevers, verbeteren van je website et cetera).


Op basis van het aantal uren dat je gemiddeld per week werkt, bepaalt het UWV namelijk of, en zo ja, hoeveel uren je blijvend wordt gekort op je WW-uitkering. UWV rekent deze uren om naar een fictief inkomen. Dit inkomen wordt verrekend met je WW-uitkering. Let op: voor de uren waar je nog recht op een WW-uitkering hebt, blijf je wel sollicitatieplicht houden.


Let op: Geen volledige sociale zekerheid meer

Bij de inkomstenverrekening op basis van uren moet je wel in ogenschouw nemen dat je je sociale zekerheid gedeeltelijk verliest. Over het aantal uren dat je je WW-uitkering verliest, ben je niet langer verzekerd tegen inkomstenverlies als gevolg van ziekte of arbeidsongeschiktheid. Dus mocht je tijdelijk griep hebben of zonder opdrachten zitten, kun je hier geen compensatie voor krijgen. Ga je werken in een loondienst of payrollconstructie, dan worden er wél premies voor je afgedragen. Hierbij bouw je sociale zekerheid op en worden je inkomsten niet op uren maar juist op je inkomen verrekend. Hierover lees je meer op de volgende pagina: