Resultaatafspraken

Een resultaatafspraak is een concrete doelstelling in combinatie met een indicator en een target. Een indicator is een concrete maat. Bijvoorbeeld een percentage of een aantal. Een target drukt de streefwaarde ofwel de meetlat uit. De inhoud van deze drie is gebaseerd op het afdelingsplan en/of de functiebeschrijving. De afspraken dienen zo concreet en meetbaar mogelijk te worden geformuleerd. Het begrip SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden) is hiervoor een handig hulpmiddel.


Voorbeelden van resultaatafspraken:

  • Het aantal verkochte keukens;
  • Behalen van een omzetdoelstelling;
  • Het percentage e-mails dat binnen 12 uur beantwoord moet zijn.