Harmonisering van de ABU cao en NBBU cao

Op 30 december 2019 treedt de nieuwe 'CAO voor Uitzendkrachten' in werking. Deze nieuwe cao is nagenoeg een samenvoeging van de afzonderlijke cao’s van brancheorganisaties ABU en NBBU. Het doel: het beste van de twee cao’s combineren in een nieuwe cao.

Waarom is er nu één CAO voor Uitzendkrachten?

De ABU cao voor Uitzendkrachten en de NBBU cao voor Uitzendkrachten zijn samengevoegd tot één gezamenlijke CAO voor Uitzendkrachten. Hierbij staan "vernieuwing, verbetering en vereenvoudiging" en de "verbetering van de werkzekerheid van uitzendkrachten" centraal.


De nieuwe cao treedt in twee delen in werking: een deel van de wijzigingen is sinds 1 september 2019 van kracht en een deel per 30 december 2019. Alle betrokken partijen spreken bovendien nog over diverse andere veranderingen.

Samenwerking tussen werknemerspartijen en werkgeverspartijen

De CAO voor Uitzendkrachten vloeit voort uit een samenwerking tussen werknemerspartijen - vakbond FNV, CNV Vakmensen, De Unie, Landelijke Belangen Vereniging (LBV) - en werkgeverspartijen (ABU en NBBU).