Afspraken naar de toekomst

Waarover worden nog afspraken gemaakt in de toekomst? We zetten de belangrijkste onderwerpen kort op een rij.

ET-regeling

Bouw & Infra

Pensioen

Eén en hetzelfde pensioen voor alle uitzendkrachten. Dit is een vurige wens, maar er is nog niets besloten.

Informatie
inleen-cao's

Feestdagen

Werkingssfeer

Regulering prijs-kwaliteit-verhouding huisvesting arbeidsmigranten

Reparatie WW