Functieprofielen

Een belangrijk onderdeel van het HR-beleid is het opstellen van functieprofielen. Het vormt de basis voor je werving- en selectieactiviteiten. Een succesvolle zoektocht naar een nieuw personeelslid begint met een zorgvuldig opgesteld functieprofiel. Want je moet natuurlijk wel weten wat je in een nieuwe medewerker zoekt. En de medewerker moet weten wat van hem wordt verwacht.