Wat heb je aan functieprofielen?

Een goed functieprofiel helpt je bij de zoektocht naar geschikte kandidaten voor je vacatures. Want door functieprofielen op te stellen weet je precies wat jouw bedrijf nodig heeft. Maar ook op strategisch niveau kun je niet zonder functieprofielen. Door voor elke medewerker of groep medewerkers een functieprofiel op te stellen, weet je wat alle taken zijn die binnen het bedrijf worden uitgevoerd. Dit vormt de basis die je gebruikt om je organisatiestructuur in kaart te brengen.

De kern van een organisatiestructuur
bestaat uit arbeidsdeling en coördinatie

Arbeidsdeling

Arbeidsdeling wil zeggen; hoe de afzonderlijke taken in de organisatie zijn verdeeld. Met andere woorden: welke taken zijn er en wie doet wat. Door het werk slim te verdelen krijg je een hogere arbeidsproductiviteit dan wanneer de medewerkers afzonderlijk zouden werken. Simpel voorbeeld: in een broodjeszaak kan de ene medewerker de bestelling aannemen en afrekenen, terwijl de andere medewerker de bestelling verzorgt.

Coördinatie

De werkzaamheden binnen een bedrijf moeten ook gecoördineerd worden. De onderverdeelde taken moeten goed op elkaar aansluiten en de kwaliteit moet gewaarborgd worden. Ook deze coördinerende taken moeten worden onderverdeeld binnen de organisatie en staan dus in de betreffende functieprofielen.

Als je de organisatiestructuur van je bedrijf in kaart hebt gebracht, dan kun je dat als hulpmiddel gebruiken om bedrijfsdoelstellingen te bepalen en te bereiken. Je kunt jezelf daarbij de volgende vragen stellen:


  • Zijn alle taken op een logische en efficiënte manier verdeeld?
  • Is er een efficiëntieslag te slaan die zorgt voor een hogere productiviteit (en dus een kostenbesparing)?
  • Wordt de kwaliteit goed gewaarborgd binnen de organisatie?
  • Aan welke nieuwe krachten heeft de organisatie behoefte als groei gerealiseerd moet worden?
  • Aan welke nieuwe krachten heeft de organisatie behoefte als er groei gerealiseerd is?

Waarom is een functieprofiel nodig bij het zoeken naar de juiste kandidaat voor je vacature?

Zoals hiervoor beschreven begint een succesvolle zoektocht naar de juiste kandidaat met een zorgvuldig opgesteld functieprofiel. Aan de hand van het opgestelde profiel kun je een vacaturetekst opstellen. Dit is een beknopte versie van het functieprofiel, dat je wervend schrijft. Hoe gedetailleerder en specifieker je de vacaturetekst kunt schrijven, hoe beter de perfecte kandidaat zich erin herkent (en niet onbelangrijk: niet-geschikte kandidaten reageren een stuk minder snel). Natuurlijk zet je in de vacaturetekst ook een beschrijving van het bedrijf. Nog meer tips voor een perfecte vacaturetekst?

Lees hier de zeven tips van
Tentoo's recruiter Niki Hutgens

Als het goed is, hoef je na het aannemen van een nieuwe kracht niets te corrigeren. Je hebt namelijk met het in kaart brengen van je organisatiestructuur en het opstellen van een goed functieprofiel helder voor ogen wat je bedrijf precies nodig heeft. Daarbij heb je duidelijk beschreven welke kennis, vaardigheden en eigenschappen daarbij horen. Dat heb je vertaald in een wervende en duidelijke vacaturetekst, waardoor je alleen maar kandidaten over de vloer hebt gehad die passen in het functieprofiel.