Tips voor aspirant parttime onder­nemers: start met freelance verloning

Werknemers die willen starten met parttime ondernemen naast hun baan doen er goed aan te starten met freelance verloning. Waarom? Dat sommen wij graag op. Maar allereerst:

Wat is freelance verloning?

Freelance verloning kun je zien als een driehoeksverhouding tussen jou als freelancer, je opdrachtgever en een verloningsorganisatie als Tentoo. De werkwijze via Tentoo is als volgt:

  1. Je vindt zelf je opdrachtgevers en maakt met hen, net als een echte ondernemer, afspraken over het werk en het tarief.
  2. Klus uitgevoerd? Dan geef je aan Tentoo door voor wie je hebt gewerkt, hoe lang en tegen welk tarief.
  3. Tentoo betaalt het nettoloon aan je uit dat je vrij kunt besteden. Hier hoeft verder geen belasting meer over betaald te worden.
  4. Tentoo verstuurt een factuur aan je opdrachtgever. Je krijgt dus al betaald voordat je opdrachtgever aan Tentoo betaalt. Dit maakt de dienst van Tentoo uniek.

Net als een echte zzp'er

Via freelance verloning werk je net zoals een echte zzp’er. Je neemt opdrachten aan van bedrijven en voert ze uit. Je wordt alleen op basis van een opdracht ingehuurd, en niet op basis van een arbeidscontract. Door te freelancen via Tentoo bouw je rechten op voor de Werkloosheidswet, de Ziektewet en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Zelfs pensioenopbouw is mogelijk. Dit zijn twee belangrijke voordelen van verloning.

Waarom is freelance verloning zo’n goede oplossing voor parttime ondernemers?

Diegenen die overwegen om naast een vaste baan te starten als zelfstandige, doen er goed aan te starten met freelance verloning. Waarom? Nou, hierom:

Snel starten

Als je via freelance verloning opdrachten gaat uitvoeren, dan kun je snel starten. Je hoeft je niet in te schrijven bij de KVK. Nadat je een eerste opdracht hebt gevonden, volstaat een inschrijving bij Tentoo. Bovendien bespaar je nog veel meer tijd als je via Tentoo werkt:

Meer tijd voor je onderneming

Zoals aangegeven heb je als hybride ondernemer minder tijd voor je onderneming omdat je ook nog een vaste baan hebt. En dan moet je je ook nog eens bezig houden met administratie, facturatie, debiteurenbeheer en belastingzaken. Hoeveel tijd houd je dan daadwerkelijk over om je zaak tot een succes te maken? Met freelance verloning hoef jij je niet te bekommeren om deze randzaken. Je geeft aan Tentoo door voor wie je werkt en Tentoo doet de rest. Zo kun jij je tijd beter benutten door opdrachten binnen te halen en die opdrachten uit te voeren.

Zelfstandigenaftrek en andere scale-voordelen

Als Tentoo-freelance kom je niet in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek, startersaftrek en andere fiscale ondernemersvoordelen. Daarvoor moet je ingeschreven staan bij de KVK als echte ondernemer. Maar als je parttime onderneemt naast je baan, dan kun je waarschijnlijk ook niet profiteren van deze belastingvoordelen. Je moet namelijk voldoen aan het urencriterium: 1.225 uur per jaar besteden aan je onderneming. Dat is omgerekend drie dagen per week. Het is maar de vraag of je dit haalt naast je vaste baan. Je kunt als ondernemer de btw die je betaalt bij investeringen voor je onderneming terugkrijgen van de Belastingdienst. Bijvoorbeeld als je een laptop of fotocamera aanschaft. Het is een groot voordeel dat je de btw terugkrijgt van de Belastingdienst. Als Tentoo-freelancer kun je dit doorgaans niet.

Recht op meer WW en ZW

Als hybride ondernemer heb je recht op WW als je je baan verliest en verder als ondernemer geen inkomsten hebt vanwege geen of te weinig opdrachten. Als je in de WW belandt, dan wordt de hoogte van je uitkering bepaald door je dagloon. Voor het berekenen van je dagloon wordt gekeken naar het loon dat je hebt verdiend in het jaar voordat je werkloos raakt. Voorwaarde is dat je over dat loon belastingen en sociale premies moet hebben afgedragen. Als startende hybride ondernemer zeg je je baan voor een deel op (tenzij je al parttime werkt). Normaal gesproken wordt dan je dagloon lager. Opdrachten die je als zelfstandig ondernemer uitvoert tellen niet mee voor je dagloon. Als je opdrachten uitvoert via payroll dan tellen die inkomsten wél mee. Je betaalt er namelijk belastingen en sociale premies over. Mocht je onverhoopt in de WW belanden ga je er met payrolling dus minder hard op achteruit. Dit geldt ook wanneer je in de Ziektewet belandt.

Geen risico op schijnzelfstandigheid

De Belastingdienst let scherp op schijnzelfstandige ondernemers. Dit zijn ondernemers die in de optiek van de Belastingdienst geen ondernemer zijn. Ze worden als zelfstandige ingehuurd, maar werken alsof ze een werknemer van de opdrachtgever zijn.

De Belastingdienst spreekt van schijnzelfstandigheid als de volgende drie kenmerken gelden voor de samenwerking tussen opdrachtgever en zzp’er:

  • Loon: de opdrachtnemer krijgt een beloning die hoger is dan een onkostenvergoeding
  • Persoonlijk: de opdrachtnemer moet het werk zelf uitvoeren. Hij mag het niet uitbesteden
  • Gezagsverhouding: de opdrachtnemer voert de werkzaamheden onder gezag uit.

Als deze drie factoren van toepassing zijn spreekt de Belastingdienst van een dienstbetrekking en ben je niet als ondernemer in te huren. Als één of meerdere van deze drie factoren niet van toepassing is, dan wel. Helaas is het niet altijd eenvoudig te bepalen of een factor van toepassing is of niet. Dat geldt met name voor gezagsverhouding. Dit begrip is niet duidelijk afgekaderd en er zijn altijd meerdere interpretaties mogelijk. Dat maakt het werken als zelfstandige risicovoller.

Door jezelf te laten verlonen, loop je dit risico niet. Het verloningsbedrijf draagt namelijk loonheffingen en sociale premies af. Van naheffingen kan dus geen sprake zijn. Dat maakt freelance verloning ideaal om mee te starten. Bijkomend voordeel: je opdrachtgevers lopen ook geen risico op naheffingen. Dat maakt jou aantrekkelijker om in te huren.

De ervaring van Kim

Kim werkt parttime als freelancer via Tentoo. Hieronder vertelt zij in een video hoe ze dat ervaart.