PAYROLL IN DE PRAKTIJK

WANNEER ZETTEN BEDRIJVEN HET IN?


Je weet nu wat payrolling is, maar wat kun je ermee? Dat antwoord halen we uit de praktijk. We analyseerden de payrollinzet van 100 bedrijven in 2020 en 2021. Conclusie: ze passen payrolling voor totaal verschillende doeleinden en verschillende doelgroepen toe. Kijk mee.

WAAROM GAAN ONDER­NEMERS PAYROLLEN?

Veel bedrijven in Nederland zetten medewerkers in op basis van een payrollovereenkomst. Waarom? Dat verschilt vaak per bedrijf. Uit een analyse onder honderd bedrijven komen wel vijf hoofdredenen naar voren waarom ondernemers payrollen.

Gemak

‘Werkgever zijn’ gaat gepaard met het nodige regel- en administratiewerk. Dit brengt bij weinig ondernemers een glimlach op hun gezicht. Zij willen kansen in de markt zoeken en strategisch bezig zijn. Ze willen ondernemen. Door samen te werken met een payrollbedrijf, besteden ze hun administratieve taken en plichten uit. Zo houden ze hun handen vrij om te ondernemen.

Risico's verleggen

Het doorbetalen van personeel bij ziekte is voor kleine en middelgrote bedrijven een van de grootste kostenrisico’s. Niét wanneer ze (een deel van) hun personeel op payrollbasis inzetten. Dan draagt het payrollbedrijf dit soort arbeidsrechtelijke risico’s. Deze ondernemers weten ook zeker dat ze geen risico lopen op naheffingen en/of boetes vanwege het foutief afdragen van loonbelastingen en premies.

Inhuur in eigen hand

Veel ondernemers willen graag zelf hun medewerkers werven en selecteren. Ze willen zelf kunnen bepalen wie voor hun bedrijf werkt. Oók bij personeel dat ze inhuren. Bij uitzendpersoneel is dit niet mogelijk: dan moet het uitzendbureau een rol spelen bij het matchen van vraag en aanbod. Bij payrolling mogen ondernemers wél zelf iemand werven en dan op payrollbasis aanstellen.

HR-afdeling op afstand

Contracten bijwerken, ziekmeldingen verwerken, loonstroken verstrekken. Dit zijn allemaal zaken die een payrollbedrijf overneemt. Een goed payrollbedrijf adviseert bovendien hoe je het beste met wet- en regelgeving kunt omgaan of hoe je personeelszaken aanpakt. Kortom: als opdrachtgever beschik je meteen over een HR-afdeling op afstand. Met name voor bedrijven zonder eigen HR-afdeling is dit een belangrijke reden om te gaan payrollen.

Goed voor de medewerkers

Ondernemers willen zaken goed geregeld hebben voor hun personeel. Met name voor kleinere bedrijven is het lastig om te waarborgen dat hun medewerkers bijvoorbeeld gegarandeerd tijdig hun geld hebben, op het juiste moment de juiste loonstrook ontvangen of opleidingen kunnen volgen. Deze ondernemers kiezen vooral voor de zekerheid dat hun waardevolle medewerkers in goede handen zijn bij het payrollbedrijf.

VOOR WIE ZETTEN ONDER­NEMERS PAYROLLING IN?

Ondernemers hebben niet alleen verschillende redenen om te payrollen; ze zetten het ook met verschillende intenties voor uiteenlopende doelgroepen in. Uit de analyse onder dezelfde 100 payrollende ondernemers kwamen de volgende vier ‘medewerkersgroepen’ als hoogste naar voren.

Reguliere medewerkers

Payroll wordt vaak ingezet voor medewerkers die op reguliere basis parttime of fulltime werken. Ze draaien in alles mee als een 'vaste' medewerker. Dit gebeurt veelal wanneer het motief voor de werkgever zit in het ‘gemak’. De ondernemer wil 'eigen' personeel, maar wil ook het werkgeverschap uitbesteden.

Interim-professionals

Soms weten ondernemers bij voorbaat al dat een medewerker slechts bepaalde tijd in dienst blijft. Bijvoorbeeld omdat hij een medewerker vervangt die met zwangerschapsverlof gaat of omdat hij voor een project nodig is dat maximaal 1 jaar loopt. Omdat het werkgeverschap bij de samenwerking met een interim professional kortdurend is, besteden ondernemers dit makkelijker uit.

Kennismigranten

Zelfs ondernemers die het liefst ál hun personeel op de eigen loonlijst hebben staan, besteden het in dienst nemen van kennismigranten (hooggeschoolde medewerker van buiten de EU) het liefst uit. Om een kennismigrant te kunnen aannemen, moet je onder meer IND-referent zijn. Ook komen er meer verplichtingen, procedures en risico’s bij kijken dan bij het aannemen van een EU-medewerker. Dit neemt het payrollbedrijf dan allemaal over.

AOW'ers

Wanneer een werknemer de AOW- of pensioengerechtigde leeftijd bereikt, is het automatisch 'einde contract'. Veel ondernemers blijven echter graag gebruikmaken van de kennis en kunde van deze ervaren medewerkers. Andersom blijven veel AOW’ers graag een paar dagen per week werken. Bedrijven zetten payrolling regelmatig in om deze doelgroep langer aan zich te binden.

OOK IN DIT WHITEPAPER: