CORONACRISIS

FEITEN EN CIJFERS


Het coronavirus heeft onze economie op zijn kop gezet. Nog altijd lees je dagelijks over ontslagen, overheidssteun, adviezen en verwachtingen.

Op deze pagina bundelen we allerlei actuele feiten en cijfers. Niet om je bang te maken, maar om je inzichten te geven en waar mogelijk te inspireren. Soms met een korte quote of een feitje, soms met uitgebreidere tips.

Scroll of swipe omlaag en ontdek waar jij iets aan hebt.

Duik in de cijfers


De verwachte economische impact van de coronacrisis (waar we je op de vorige pagina over vertelden) is voornamelijk gebaseerd op cijfers van het CPB en CBS.

We duiken dieper in deze cijfers, met meer bronnen, trends en verwachtingen.

419.000


In het derde kwartaal van 2020 waren gemiddeld 419.000 mensen werkloos. Dat is 4,5 procent van de beroepsbevolking.

Meer starters


Het aantal startende ondernemingen was in september, augustus, juli en juni hoger dan in dezelfde periode in 2019. (Bron: KVK)

33 miljard


Het economische noodpakket 1.0 (maart, april en mei) kostte de overheid zo'n 20 miljard euro; met noodpakket 2.0 (juni, juli, augustus en september) kwam daar ongeveer 13 miljard bij. Noodpakket 3.0 startte 1 oktober, loopt nog maanden door en gaat ook miljarden kosten.

image

Check de rege­lingen


Speciaal voor de coronacrisis heeft het kabinet onder meer de NOW-regeling (NOW 1.0, NOW 2.0 en NOW 3.0) opgetuigd om werkgevers te ondersteunen in hun (personeels)kosten. De overheid gooit er miljarden tegenaan om de negatieve gevolgen van de crisis zoveel mogelijk te beperken. Ook banken denken met ondernemers mee. Wij hebben de belangrijkste regelingen voor je op een rij gezet.

We willen zo veel mogelijk banen behouden én ondernemers de kans geven zich in te stellen op de nieuwe realiteit. Hoe dat moet, blijft een zoektocht.”

Eric Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat


84 procent

Van alle banen in Nederland kan 84% thuis of op minimaal anderhalve meter afstand worden uitgevoerd. (Bron: Rabobank)


26 procent

Van de ondernemers verwacht 26% niet te kunnen blijven bestaan in de anderhalvemetersamenleving; 66% verwacht van wel. (Bron: KVK)


80 procent

Half maart - een dag nadat de sluiting van basisscholen werd bekendgemaakt - lag het ziekteverzuim 80% hoger dan normaal. (Bron: ArboNed en HumanCapitalCare)


50 procent

De helft van de 32.000 ziekmeldingen half maart was coronagerelateerd. Daar zaten ook veel mensen tussen die uit voorzorg thuis bleven. (Bron: ArboNed en HumanCapitalCare)

Arbeids­relaties in 2019


Flexibele arbeids­relaties in 2019


Verde­ling vast-flex


In 2019 telde ons land 8,8 miljoen werkenden, becijferde het CBS. Daarvan had 64 procent een vaste arbeidsrelatie bij zijn werkgever; 23 procent werkte met een flexibele arbeidsrelatie en 12 procent was zzp'er (als hoofdbaan).

Onder flexibele arbeidsrelatie vallen de volgende werk- en contractvormen:

  • Oproepkracht-/invalkracht
  • Tijdelijk contract met uitzicht op vast
  • Tijdelijk contract zonder vaste uren
  • Uitzendkracht
  • Vast contract zonder vaste uren
  • Tijdelijk contract langer dan 1 jaar
  • Tijdelijk contract korter dan 1 jaar

Nummer 3 van Europa

In Europa hebben alleen in Spanje en Polen meer werkenden een flexibele arbeidsrelatie.


4,4 procent

De wereldeconomie krimpt dit jaar met 4,4 procent. Dit is op basis van cijfers vlak vóór de tweede golf. (Bron: Internationaal Monetair Fonds)


5,1 procent

In Nederland stevenen we af op een historische economische krimp van 5,1%, verwacht het CPB. De Nederlandse Bank denkt zelfs 6,4 %, waarmee we weer op het niveau van 2015 zijn. In beide gevallen is de krimp minder dan in andere eurozonelanden.


16.100

In oktober 2020 stopten 16.100 ondernemingen; 45% meer dan in oktober 2019. Ook in mei, juni, juli, augustus en september lag het aantal stoppers hoger (gemiddeld 36,2%). (Bron: KVK)


40 procent

Vier op de tien ondernemers verwachtten in juli dat de coronacrisis de komende 6 maanden een negatieve impact heeft op hun bedrijf. (Bron: KVK)

Ondernemers, investeer in scholing!


Bedrijven doen er goed aan juist nu te investeren in ontwikkeling en bijscholing, stelt voorzitter Hans Biesheuvel van ONL voor Ondernemers.

"Blijf niet hangen in een crisisreflex, maar kijk ook naar de lange termijn", zegt Biesheuvel. "Investeer nu in kennis van werknemers, door bijscholing en ontwikkeling van praktische vaardigheden."

Slimmer uit de crisis

“Vaak zeggen bedrijven geen tijd te hebben voor bijscholing”, stelt Biesheuvel. “Dat begrijp ik. Overleven is nu prioriteit. Maar zodra er tijd over is, doen ondernemers er verstandig aan te investeren in bijscholing. Dat is goed voor het bedrijf, de werknemer en de Nederlandse economie. Dit haalt je slimmer uit de crisis.”

Betere afstemming

Biesheuvel ziet hierin ook een belangrijke rol weggelegd voor de overheid. Die moet inzetten op meer vraaggestuurd onderwijs, zodat de afstemming van het onderwijs op het werkveld verbetert. Daarbij denkt de voorzitter van ONL voor Ondernemers niet alleen aan het reguliere onderwijs, maar ook aan private onderwijsinstellingen en nieuwe initiatieven zoals de Ambachtsacademie.

Scholen kunnen hierbij zelf ook helpen, door meer tijd te steken in het zoeken naar die kleine bedrijven. Die bedrijven kunnen weer door de overheid worden gestimuleerd om in te zetten op de 'nieuwe kennis'.

Nooit weggegooid geld

Biesheuvel: “Als we de steunmaatregelen omzetten naar investeringen in vaardigheden dan is het nooit weggegooid geld. Als een bedrijf het toch niet redt, kunnen werknemers makkelijker elders aan de slag.”

De werkloosheid is pas over ongeveer 5 jaar weer teruggekeerd naar een structureel niveau. Het herstel van het arbeidsaanbod kan zelfs langer dan 10 jaar duren.”

Het Centraal Planbureau (CPB).

Hiervan hadden bedrijven spijt na vorige crisis


Niet snel genoeg reageren op het veranderende economische klimaat. Dat is de meest voorkomende fout waarvan bedrijven spijt hadden als ze terugkijken op de kredietcrisis in 2008. Ook had 16% van de CFO’s spijt dat ze geen tijdelijk personeel hadden aangenomen om de werkdruk onder controle te houden.

Tien fouten

Dit bleek in 2014 uit onderzoek van arbeidsbemiddelaar Robert Half onder 200 CFO’s. In totaal rolden uit het onderzoek elf fouten die bedrijven maakten tijdens de crisis en die ze in de toekomst willen voorkomen.

In de grafiek zie je de totale lijst.

Welke fouten maakte jouw bedrijf tijdens de kredietcrisis die het niet opnieuw wil maken?


Corona­hufters


Als je na een crisis weer medewerkers wilt aantrekken en business wilt binnenhalen, helpt het niet als je je tijdens die crisis hufterig gedraagt. Dat deden deze tien bedrijven wel rond de start de coronacrisis.

Over­leven


44% van de ondernemers moet zijn of haar bedrijf reorganiseren om het hoofd boven water te houden. Dit blijkt uit onderzoek van ONL voor Ondernemers. In dit onderzoek geeft bovendien 14% van de ondernemers aan personeel te moeten ontslaan.


110.000

Tot en met 30 september 2020 kregen 110.000 bedrijven met 2 tot 250 werkzame personen steun vanuit NOW-1 en/of NOW-2 . Dit is 27% van alle bedrijven in deze categorie.


96.000

Tot en met eind september maakten 96.000 bedrijven (24%) gebruik van de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS), de subsidieregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL-1) of beide.


374.000

Zo’n 374.000 zzp’ers maakten gebruik van de eerste Tozo-regeling. Voor de verlengde regeling die 1 oktober inging, gaat het om zo'n 100.000 zelfstandigen.


164.000

In kwartaal 3 van 2020 waren er 164.000 banen meer dan een kwartaal eerder. Als gevolg van de crisis nam het aantal banen in kwartaal 2 nog met 297.000 af.

Er is echt iets serieus aan de hand: 15 tot 20 procent van de bevolking zit aan de een of andere vorm van overheidssteun. Dat is niet eerder voorgekomen buiten oorlogstijd.”

Eric Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Ook in deze uitgave