Het belang van een personeelshandboek

Het personeelshandboek is een praktisch en onmisbaar naslagwerk voor het vastleggen van afspraken met je werknemers. Het schept duidelijkheid over regels en richtlijnen, rechten en plichten. Deze afspraken zijn een aanvulling op het arbeidscontract en op de cao (indien van toepassing) en gelden voor alle medewerkers. In een arbeidsovereenkomst kun je als werkgever individuele afspraken met je medewerkers maken.

Een personeelshandboek kent geen vastgestelde vorm. De omvang varieert per bedrijf van enkele tot wel honderden pagina’s. Het aantal onderwerpen en/of bepalingen verschilt ook per onderneming. Een personeelshandboek met één of enkele onderwerpen wordt ook wel een reglement of protocol genoemd.

Clausule

Omdat een personeelshandboek per werkgever verschilt, vereist het opstellen maatwerk. Het moet passen bij de werkgever, de medewerkers en de bedrijfsactiviteiten. Het personeelshandboek is alleen bindend voor alle medewerkers binnen de organisatie als dit nadrukkelijk in de arbeidsovereenkomst vastligt. Met een clausule maak je het handboek onderdeel van een individuele arbeidsovereenkomst.

Jij bepaalt

In dit whitepaper vind je naast enkele tips 24 concrete handvatten van een personeelshandboek. Daarbij geven wij per onderwerp kort aan wat het inhoudt. Het is aan jou te bepalen welke onderwerpen voor jouw bedrijf van toepassing en van belang zijn. Vervolgens kun je de regels en afspraken rondom de onderwerpen opstellen.

Het personeels­handboek schept duidelijkheid over regels, richtlijnen, rechten en plichten.