Verzekeringen

Helaas word je als zzp’er niet beschermd door je opdrachtgever. Je bent immers niet in loondienst. Het is jouw eigen verantwoordelijkheid om je goed te verzekeren. De belangrijke vraag: Wat verzeker je wel en wat verzeker je niet? De meest gangbare verzekeringen op een rij:

Verzekering 1

Arbeidsongeschiktheids­verzekering (AOV)

Met de arbeidsongeschiktheidsverzekering kun je een periodieke uitkering tot de AOW-leeftijd krijgen wanneer je arbeidsongeschikt raakt door ziekte of een ongeval. Of dit een kort- of langlopende uitkering is, kun jij zelf bepalen. De AOV keert een vooraf afgesproken bedrag uit voor iedere dag dat je arbeidsongeschikt bent. Samen met de verzekering kijk je naar de verzekeringsvoorwaarden. In de meeste gevallen wordt er afgesproken dat je maximaal 80 procent van het (gemiddelde) inkomen mag verzekeren. Raak je gedeeltelijk arbeidsongeschikt, dan vindt ook een gedeeltelijke uitkering plaats. Je komt vaak pas in aanmerking voor een uitkering als je voor minstens 30 procent arbeidsongeschikt bent verklaard. Daarnaast: een verzekeringsmaatschappij wil eigenlijk het liefst helemaal niets uitbetalen. Het aanvragen van een uitkering gaat dus niet altijd geheel vlekkeloos.

Verzekering 2

Pensioen

Een pensioen, ook wel een oudedagsverzekering genoemd. Ondernemers hebben na hun pensionering recht op AOW, maar voor de meeste mensen is dit bedrag niet genoeg om onbekommerd van hun oude dag te genieten. De keuze om een pensioen op te bouwen ligt nog bij jou, maar daar wil de overheid verandering in brengen. De overheid denkt erover na om een verplicht pensioen voor ondernemers in te voeren.

Voor nu heb je dit nog zelf in de hand en kun je kiezen uit verschillende manieren. Je kunt ouderwets sparen, instappen in een broodfonds of een pensioenpolis afsluiten bij een verzekeraar. Bij de laatste optie wordt op de pensioendatum het opgebouwde kapitaal omgezet in een lijfrente.

Verzekering 3

Bedrijfsaansprakelijk­heidsverzekering

Tijdens een afspraak met je opdrachtgever gooi je per ongeluk hete koffie over zijn telefoon heen. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Wat moet je doen? Voor dit soort risico’s dien je een Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven (AVB) af te sluiten. En je eigen aansprakelijkheidverzekering dan? Een particuliere aansprakelijkheidsverzekering sluit zakelijk aangegane risico’s uit.

Verzekering 4

Zakelijke polis voor inventaris en voorraad

Je dient je inventaris en voorraad apart te verzekeren op een zakelijke polis. Je verzekert deze zaken tegen diefstal en schade die ontstaan door bijvoorbeeld brand of water. Apparatuur en gereedschap die je nodig hebt voor je werk als ondernemer zijn namelijk niet altijd verzekerd op je privé-verzekering Als je weinig inventaris en voorraden hebt, kan het zijn dat deze tóch tot een bepaald bedrag verzekerd zijn op je privé-verzekering. Informeer daarom altijd bij je tussenpersoon of je spullen wel of niet zakelijk moet verzekeren.

Verzekering 5

Bedrijfsstagnatieverzekering

Het mislopen van omzet door onder andere inbraak-, aanrijding-, brand-, storm-, water- en milieuschade kun je verzekeren met een Bedrijfsstagnatieverzekering. De schade die je in deze gevallen lijdt, doordat je bijvoorbeeld moet sluiten of doordat je bedrijf minder omzet kan draaien door deze onvoorziene omstandigheid, wordt dan vergoed.

Verzekering 6

Bedrijfsrechts­bijstandverzekering

Het kan voorkomen dat er een discussie ontstaat bij de levering van je product of dienst. Je opdrachtgever is ontevreden, weigert te betalen of stelt je aansprakelijk voor schade. Vaak ben je dan genoodzaakt om een advocaat in te schakelen om je recht te halen. En dat is niet goedkoop. Met een Rechtsbijstandverzekering voorkom je dat je hoge kosten moet betalen om je recht te halen. De verzekeringsmaatschappij biedt jou hulp waarvoor je maandelijks een premie moet betalen. Dit verschilt per beroepsgroep en let hierbij ook goed op je eigen voorwaarden.