2. Stel een arbeidscontract op

Vereisten arbeidsovereenkomst

 • Naam en woonplaats van jezelf en je medewerker
 • Plaats(en) waar je medewerker werkt
 • Functie of het soort werk dat de medewerker doet
 • Datum van indiensttreding
 • Duur van het contract (bij een tijdelijk contract)
 • Aantal werkuren per dag en/of week
 • Hoogte van het salaris en moment van uitbetaling. Check of je je moet houden aan verplichte cao-lonen. Dit kun je opvragen bij de Belastingdienst, bij een brancheorganisatie of via het cao-overzicht van de FNV
 • De lengte van de proeftijd (wanneer je een proeftijd afspreekt)
 • Hoogte van de vakantietoeslag
 • Aantal vakantiedagen
 • Duur van de opzegtermijn
 • Eventueel de pensioenregeling
 • Eventueel een concurrentiebeding (alleen toegestaan in contracten voor onbepaalde tijd)
 • De collectieve arbeidsovereenkomst (cao) als die van toepassing is. De voorwaarden in de cao moeten overeenkomen met de voorwaarden in het arbeidscontract

Nieuwe plichten

Zodra het arbeidscontract door jou en je werknemer is ondertekend, ben je officieel werkgever. En dan heb je ook de plicht om loon te betalen en een salarisadministratie te voeren.