6. Goede arbeidsomstandigheden

Jouw medewerkers moeten op een prettige en gezonde manier kunnen werken. Zorg daarom voor goede arbeidsomstandigheden, zoals goede apparatuur, meubilair en een prettig werkklimaat. In de Arbowet is vastgelegd hoe jij je beleid en je arbeidsomstandigheden goed inricht.

Controles en boetes

De Arbowet is op 1 juli 2017 vernieuwd. Hierdoor is iedere werkgever - klein en groot - verplicht om minimaal een basiscontract met een arbodienstverlener af te sluiten. Sinds 1 juli 2018 controleert de Inspectie SZW hier actief op en deelt het boetes uit wanneer jouw bedrijf niet 'arboproof' is. Drie andere verplichtingen (er zijn er meer):

  • Je medewerkers hebben het recht een bedrijfsarts te bezoeken
  • Je moet de bedrijfsarts vrije toegang geven tot jouw bedrijf
  • Je moet een preventiemedewerker hebben

Veel keuze Nederland telt veel verschillende arbodienstverleners. Elke arbodienstverlener biedt vaak verschillende pakketten aan. Als werkgever kun je zelf kiezen welke aanbieder en welk pakket het beste bij je past. Laat je hierover goed informeren. Dat kan je een hoop geld schelen.