7. Zet HR-tools in


Je gaat voor ‘goed werkgeverschap’. Als startend werkgever zijn er meerdere HR-oplossingen waarvan je gebruik kunt maken. Dit zijn tools op het gebied van ‘Human Recources’ om je personeelsbeleid structuur te geven. Waarom? Het helpt je om nieuw talent te vinden en vooral om medewerkers te binden.

Nice to have of must have?

HR-oplossingen lijken misschien eerder een ‘nice to have’ dan een ‘must have’, maar ze kunnen enorm bijdragen aan jouw succes. En wanneer jij als werkgever groeit, groeit de noodzaak voor deze tools net zo hard mee. Ons advies: start zo snel mogelijk, zodat je op beginnend niveau ervaring met deze systemen opdoet en er later niet opeens aan moet beginnen. Je hoeft niet meteen te werken met de grootste en meest complexe systemen, maar zorg in ieder geval dat er een basis staat. Hier zijn vijf waardevolle HR-tools:

1. Beoordelingsbeleid opstellen

Een beoordelingscyclus kent een vast stramien en bestaat uit een plannings-, functionerings- en beoordelingsgesprek. Drie gesprekken die regelmatig door elkaar worden gehaald, maar wel degelijk van elkaar verschillen. Door dit vast te leggen in een beleid zorg je dat medewerkers beter presteren, gemotiveerder zijn en beter samenwerken.

Maar het dient nog een doel. Van jou als werkgever wordt verlangd dat je voor elke medewerker een personeelsdossier opbouwt. Mocht het met een werknemer ooit tot een ontslag komen, kan de kantonrechter je ontslagaanvraag afkeuren als je de plannings-, functionerings- en beoordelingsgesprekken niet goed hebt gedocumenteerd.

2. Belonings­huishouding inrichten

Goed functionerende medewerkers wil je belonen. Je wilt ze bedanken voor hun getoonde inzet en hun bijdrage aan het succes van jouw bedrijf. Ook wil je er met je beloningsbeleid voor zorgen dat goede medewerkers niet vertrekken. Maar let op: met te ruim of te zuinig belonen sla je de plank mis. Richt daarom op een slimme manier je beloningshuishouding in. Dit kan onder meer met salarisschalen, standaardverhogingen, periodieke verhogingen, bonussen in natura, bonussen bij kwantificeerbare doelen, bonussen bij voldoende ontwikkeling van competenties, een dertiende maand of een algemene bonus op basis van het bedrijfsresultaat.

3. Personeelshandboek opstellen

Een personeelshandboek is een praktisch en onmisbaar naslagwerk voor het vastleggen van afspraken met jouw werknemers. Het schept duidelijkheid over regels en richtlijnen, rechten en plichten.

Aanvulling op arbeidscontract

Deze afspraken zijn een aanvulling op het arbeidscontract en op de cao (indien van toepassing) en ze gelden voor alle medewerkers. In een arbeidsovereenkomst kun je als werkgever individuele afspraken met je medewerkers maken.

De omvang van een personeelshandboek kan per bedrijf variëren van enkele tot wel honderden pagina’s. Met een personeelshandboek creëer je niet alleen veel duidelijkheid op de werkvloer, maar ook meer werkplezier en een hogere productiviteit.

4. Functieprofiel en salarishuis

In functieprofielen leg je vast wat je van een werknemer in een bepaalde functie verwacht. Het opstellen van functieprofielen helpt je ook met het in kaart brengen van de organisatiestructuur van je bedrijf. Wie heb je allemaal op de werkvloer rondlopen? Welke taken en verantwoordelijkheden hebben zij? Over welke kennis en vaardigheden moeten zij beschikken? Hoe lopen de lijnen binnen jouw organisatie?

Basis van werving en selectie

Functieprofielen vormen ook de basis van je werving- en selectieactiviteiten. Een succesvolle zoektocht naar een nieuw personeelslid begint met een zorgvuldig opgesteld functieprofiel. Want je moet natuurlijk wel weten wat je in een nieuwe medewerker zoekt. En de medewerker moet weten wat van hem wordt verwacht. Zet samen met de functieprofielen ook meteen een salarishuis voor jouw organisatie op. Dat geeft nóg meer vastigheid en duidelijkheid.

5. Employer branding

Employer branding is werken aan het imago van je bedrijf als werkgever. Bedrijven die employer branding toepassen, sturen het imago tot een geweldige plek om te werken. Dat wil jij waarschijnlijk ook, want zo creëer je een voorkeurspositie bij potentiële talentvolle medewerkers. Daarnaast is employer branding een middel om de werksfeer te verbeteren, je goede medewerkers te behouden én de naamsbekendheid van je bedrijf te vergroten.