3. Loon betalen


Je bent als werkgever verplicht om je werknemer(s) minimaal het wettelijk minimumloon te betalen. Per 1 januari 2022 is het minimumloon van een fulltime medewerker van 21 jaar of ouder € 1.725,00 bruto per maand. Bovenop het brutoloon dat je overeenkomt met je medewerker komt nog zo’n 30 procent aan extra personeelskosten.

Wat kost een medewerker?

Directe loonkosten Onder de directe loonkosten vallen het salaris, de vakantietoeslag (minimaal 8 procent van het brutoloon), provisies en winstuitkeringen. Check of de directe loonkosten in jouw sectoren cao-afhankelijk zijn, want dan moet je die cao-lonen aanhouden.

Extra personeelskosten

Met de directe loonkosten ben je er nog niet. Een werknemer die het bovengenoemde minimumloon verdient, kost jou uiteindelijk minimaal € 2.242,-. Je moet over het brutoloon onder meer verplichte premies en bijdragen afdragen (premie volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen). Houd ook rekening met kosten voor pensioenopbouw en reiskosten. Daarnaast kunnen je daadwerkelijke kosten verder oplopen als je met je werknemer afspraken maakt over bijvoorbeeld een dertiende maand, een opleidingsvergoeding of aanvullend pensioen.

Tip: Spreek nooit een nettoloon af met je medewerker, want je weet nooit exact hoeveel de Belastingdienst inhoudt van het brutoloon. Als je het nettobedrag graag wilt weten, kun je dit wel in grote lijnen laten berekenen.

Loonadministratie

Bij het oriënteren op het minimumloon en het betalen van de werkgeverslasten is het voeren van een correcte salaris- en personeelsadministratie cruciaal.