Waarom hebben zzp’ers zo vaak last van wanbetalers?

Allereerst ontbreekt het veel zzp’ers aan een strak debiteurenplan en -beheer. Logisch: daar ben je geen ondernemer voor geworden. Je focust je liever op het vak dan de administratieve taken. Keerzijde is wel dat je daardoor niet altijd een goed overzicht hebt van wie wel en wie niet heeft betaald. Als je niet inzichtelijk hebt welke opdrachtgevers nog moeten betalen, dan kun je ook geen betalingsherinnering versturen.


Hiernaast is het zzp’ers niet altijd duidelijk wanneer, op welke manier en met welke tone of voice ze de opdrachtgevers moeten aanspreken op de niet-betaalde factuur. Dit uit angst dat de opdrachtgever dan helemaal niet meer betaalt of dat ze de opdrachtgever kwijtraken.

Gevolgen van wanbetalers

De gevolgen van wanbetalers zijn voor zzp’ers veel ingrijpender dan voor grotere bedrijven. Zzp’ers hebben over het algemeen slechts enkele opdrachtgevers. Bij sommigen is het aantal opdrachtgevers zelfs op één hand te tellen. De impact van één niet-betalende klant kan daarom al gigantisch groot zijn. Met name startende zzp’ers komen snel in de problemen als een opdrachtgever niet of te laat betaalt. Dat komt doordat zij vaak nog geen financiële buffer hebben opgebouwd.

Maatregelen treffen

Gelukkig zijn er maatregelen die de nadelige gevolgen van wanbetalingen voor zzp’ers kunnen beperken. Martijn Pennekamp, oprichter van het platform ikwordzzper.nl, geeft twee belangrijke tips:


1. Zorg voor een financiële buffer als je start als zzp’er. Als je eerste opdrachtgevers pas na drie of zes maanden betalen, moet je die tijd unnen overbruggen.


2. Zorg voor voldoende opdrachtgevers, zodat het geen groot probleem wordt als er één laat of niet betaalt. Hoe meer opdrachtgevers, hoe kleiner het nadelige gevolg als één van hen niet betaalt. Sommige zzp’ers hebben maar één of enkele opdrachtgevers. Volgens Martijn is dat vragen om problemen.