Wat wil de nieuwe generatie mede­werkers?


Bij het bepalen van je employer brand en je visie op goed werkgeverschap moet je natuurlijk rekening houden met de wensen van de talentvolle kandidaten die je aan wilt trekken. Wat vinden zij belangrijk? Het is te gemakkelijk om te denken dat medewerkers vooral geïnteresseerd zijn in een zo hoog mogelijk loon. Dat is namelijk niet het geval.

1. Any time, any place


Flexibiliteit is wat de nieuwe generatie wil. Daar past dus geen aanwezigheidsplicht van negen tot vijf bij. Laat de werknemers zelf bepalen wanneer ze werken. Laat ze ook zelf bepalen waar ze werken, op kantoor, thuis, in een koffietentje, et cetera. Het hangt natuurlijk van de functie af in hoeverre dit mogelijk is.

Betekent dit dat je de medewerkers nooit meer ziet? Gelukkig niet. Uit onderzoek onder 374 jonge professionals blijkt dat 91 procent van hen flexibiliteit belangrijk vindt en dat 92 procent de mogelijkheid wil hebben om thuis te werken. Maar daartegenover staat dat 66 procent van de jongeren liever meer op kantoor werkt dan thuis. Helemaal niemand geeft te kennen volledig thuis te willen werken. Met andere woorden: je ziet je medewerkers heus wel!

Er is nog een belangrijke reden waarom jonge talenten flexibiliteit wensen. Ze willen hun eigen tijd en werk zelf indelen omdat ze zo het maximale uit zichzelf kunnen halen. Ze willen hun tijd gebruiken op een manier dat het voor hen het beste werkt.

Je medewerkers weten namelijk als geen ander waar en wanneer ze het beste werk kunnen verrichten. Laat ze pieken op de momenten dat ze kunnen pieken. Dat komt de kwaliteit, de productiviteit en het plezier ten goede!

Je moet je medewerkers natuurlijk wel vertrouwen, wil je ze thuis en op eigen werktijden laten werken. Je moet er vanuit gaan dat ze verantwoordelijkheid nemen voor hun werk. Vertrouw erop dat ze het werk gedaan krijgen, wanneer en waar ze ook werken.

Dat vertrouwen wordt door je medewerkers gewaardeerd en beloond. En zeg nou zelf: als jij je medewerkers hierop niet kunt vertrouwen, waarom zou je ze dan in dienst nemen?

2. Vrijheid


Vrijheid heeft te maken met flexibiliteit. Maar ook in de werkzaamheden die ze verrichten houdt de nieuwe generatie werknemers van vrijheid. De vrijheid om te werken als ondernemende werknemer. Ondernemende werknemers hebben passie voor hun werk, werken pro-actief en zijn creatief. Ze hebben meer plezier in hun werk en voelen een drive om kansen te zien en te benutten. Dit is dus goed voor de werknemers, maar ook voor jou als werkgever.

Hoe krijg je dit als werkgever voor elkaar?

  • Laat je medewerkers zelf initiatieven bedenken en (als het een goed idee is) initiëren. Spreek je vertrouwen daarin uit.
  • Maak afdelingen of teams zelfsturend. Behalve dat de aanwezigheid van té veel management niet efficiënt is en het werk trager en stroperiger maakt, zorgt het ook voor een afname van de motivatie. Zelfsturing zorgt voor méér motivatie en enthousiasme. Zorg wel dat de zelfsturende teams over de juiste vaardigheden beschikken om beslissingen te nemen.
  • Laat je medewerkers fouten maken. Als elke fout wordt afgestraft, dan werkt de werknemer op ‘safe’ en voelt hij zich geremd in zijn enthousiasme. Initiatieven durft hij dan niet meer te nemen.
  • Geef meer autonomie: vertrouw je medewerkers dat ze er zitten omdat ze gedreven zijn het werk te doen. Geef hen daarin de vrijheid en schiet niet nodeloos in de controlemodus. De controlemodus betekent dat je ervan uit gaat dat de medewerker uit zichzelf niet of slecht werkt. Het is een negatieve manier van aansturen. Dat wordt niet gewaardeerd en werkt averechts.

3. Perspectief op groei


Een basisbehoefte van ieder mens is persoonlijke ontwikkeling. De nieuwe generatie hecht hier bijzonder veel waarde aan. Ze staan open voor nieuwe ervaringen en willen het leven benutten om te leren. Bovendien beseffen ze dat de arbeidsmarkt verandert en scholing een middel is om bij de tijd te blijven. Wil je talenten binden, bied hen dan de ruimte om opleidingen en cursussen te volgen. Bijkomend voordeel is dat je als werkgever ook profiteert van de toenemende kennis en extra aangeleerde vaardigheden van je medewerkers.

Echte talenten zijn ambitieus en willen vooruit. Potentiële medewerkers die bij je solliciteren voor een baan willen niet jarenlang diezelfde ene functie bekleden binnen jouw organisatie. Jongeren willen uitgedaagd worden. De functie moet dus met hen meegroeien. Of er moeten mogelijkheden liggen om door te groeien naar een andere functie. Wil je de jongeren binden, biedt ze dan perspectief op groei.

4. Vrienden­club


Werknemers zoeken geen collega’s: ze willen een vriendenclub op kantoor waar ze meer mee kunnen delen dan alleen hun werk. Als werkgever kun je dit faciliteren.

\Je kunt zorgen voor borrels, feesten en andere (sportieve) activiteiten. Zo kun je een echt hecht team bouwen. Daarbij past een open bedrijfscultuur met lage drempels en korte lijnen.

5. Blijf bij je bedrijfs­identiteit


Natuurlijk kun je bovenstaande tips blind opvolgen en je bedrijfscultuur en personeelsbeleid erop aanpassen. Maar als het te ver van je bedrijfscultuur afstaat, doet het meer kwaad dan goed. Let er dus op dat al je ‘employer brand-activiteiten’ bij je bedrijf passen.