Wat zijn de risico's van parttime ondernemen?

Voor hybride ondernemers gelden grotendeels dezelfde risico's als voor alle andere ondernemers. Namelijk het risico op:

  • Te weinig of geen opdrachten
  • Klanten die niet of te laat betalen
  • Schijnzelfstandigheid (je wordt als ondernemer ingehuurd, maar de belastingdienst oordeelt dat je feitelijk als werknemer werkt.

Natuurlijk zijn deze risico’s voor parttime ondernemers lager dan voor fulltime ondernemers. Parttimers hebben namelijk nog een vast inkomen dankzij hun vaste baan. Naast deze ‘normale’ ondernemersrisico’s krijgen hybride ondernemers ook te maken met de volgende zaken:

De balans tussen baan en onderneming

Hybride ondernemen vergt nogal wat organisatie- en planningsvaardigheden. Bovendien krijg je vroeg of laat te maken met dilemma’s. Je wilt goed presteren voor je baas én het maximale halen uit je eigen onderneming. Dit kan problemen opleveren. Bijvoorbeeld als je als ondernemer een grote opdracht met strakke deadline voor de kiezen krijgt waardoor je in de knel komt met de verplichtingen die je hebt in je vaste baan. Als jij je ondernemersambities deelt met je werkgever, dan kun je mogelijk afspraken maken hierover. Je werkgever kan begrip hebben voor jouw onregelmatige werkritme. Maar het wordt een probleem als jij je te veel bezighoudt met je onderneming en nauwelijks aandacht hebt voor je baan.

Het risico op belangenverstrengeling

Als je eenzelfde soort dienst aanbiedt als je werkgever, dan worden jullie concurrent van elkaar. Denk bijvoorbeeld aan een communicatieadviseur. Hij kan als zelfstandige én in dienst van een werkgever bedrijven adviseren over het te voeren communicatiebeleid. Het is belangrijk dat er duidelijke afspraken met de werkgever gemaakt worden zodat er geen conflictsituatie ontstaat. Bijvoorbeeld het verbod op acquisitie op klanten van de werkgever.

Langere weg tot succes

Om succesvol te ondernemen heb je opdrachten nodig. Deze krijg je door een netwerk op te bouwen, jezelf te pro leren op social media, een goede website te maken, acquisitie te plegen, et cetera. Dit kost tijd. Een fulltime ondernemer heeft hier meer tijd voor dan een hybride ondernemer. Dus is de weg naar succes een stuk langer.

Relatief meer tijd kwijt aan randzaken

Hybride ondernemers krijgen, net als alle andere ondernemers, te maken met randzaken die horen bij het ondernemerschap. Denk hierbij aan administratie, facturatie, debiteurenbeheer, belastingzaken, et cetera. Maar zoals hierboven al beschreven heeft een hybride ondernemer minder tijd voor zijn onderneming dan een fulltime ondernemer. Van deze tijd blijft dankzij dit soort randzaken nog minder tijd over. En zeg nou zelf, je wordt geen ondernemer om je hier mee bezig te houden, toch...?