Handige handboek­tips


Hoe stel je een personeelshandboek op? Hier alvast drie tips!

1. Betrek je medewerkers

Betrek je medewerkers bij het maken van afspraken en het opstellen van regels. Als zij zeggenschap hierover hebben, dan is het draagvlak een stuk groter dan wanneer ze regels opgelegd krijgen. Als je veel medewerkers hebt op verschillende afdelingen, dan kun je dit organiseren met behulp van een projectgroep.

2. Wijzigingen in het handboek

Je stelt een personeelshandboek naar eer en geweten op. Maar het kan natuurlijk blijken dat een afspraak of regel niet werkt. Houd altijd je oren en ogen op de werkvloer open voor signalen hieromtrent. Let op: er zijn regels verbonden aan het wijzigen van het personeelshandboek.

Een personeelshandboek is een juridisch document waar een medewerker voor tekent wanneer hij/ zij in dienst komt. Wijzigen kan alleen:

Met instemming van alle medewerkers. Wanneer de wijziging positief is voor werknemers heb je geen instemming nodig.

Wanneer de wet dit vereist.

Je dient wijzigingen altijd te communiceren. De medewerker moet altijd toegang hebben tot dit document.

3. Keep it simple

De omvang van een personeelshandboek kan dus nogal verschillen. Ons advies: houd het simpel en kort. Probeer niet elk regeltje en elke hypothetische situatie op de werkvloer op te nemen in het handboek, maar ga voor de meest gebruikelijke zaken. Zorg verder voor een beknopte, heldere tekst met korte zinnen die geen ruimte schept voor meerdere interpretaties.