De voorwaarden van een beloningsbeleid

Het belonen van werknemers ligt gevoelig. Het kan lastig zijn om als ondernemer aan de wensen en verwachtingen van je medewerkers te voldoen. Je hebt te maken met medewerkers die ‘natuurlijk’ vinden dat ze meer zouden mogen verdienen. Aan de andere kant vormen de loonkosten van werknemers vaak de grootste kostenpost. Daarom is het belangrijk dat het beloningsbeleid op afgewogen wijze tot stand komt. We geven je een aantal voorwaarden waar jouw beloningsbeleid idealiter aan voldoet.

  • Allereerst, het beloningsbeleid moet passen bij jouw organisatie en de bedrijfsfilosofie.
  • Het beloningsbeleid dient duidelijk te zijn voor al jouw medewerkers. Dit betekent dat het beloningsbeleid inzichtelijk en begrijpelijk moet zijn voor iedereen. Bovendien moet het consequent worden toegepast.
  • Het beloningsbeleid is rechtvaardig. Dit is wel zo eerlijk voor je medewerkers. Onderbetaling zorgt voor frictie, ontevredenheid, een lage productiviteit en mogelijk ook een leegloop van medewerkers.
  • Geldt er een cao voor jouw branche? Houd hier dan rekening mee in je beloningsbeleid. Vanzelfsprekend houd jij je ook aan wet- en regelgeving.
  • In het geval van prestatiebeloning (hier lees je er alles over) is het belangrijk een goed beoordelingsbeleid er op na te houden. Dat houdt in dat er een vaste cyclus moet zijn van plannings-, functionerings- en beoordelingsgesprekken. Het verband tussen de beoordeling en beloning moet duidelijk zijn en op transparante wijze worden toegepast.
  • Bij belonen gaat het niet alleen maar om salarissen en bonussen. Het gaat ook om secundaire arbeidsvoorwaarden zoals onkostenvergoedingen, verlofdagen, gratis lunch, borrels, een lease-auto, et cetera. Ook deze zaken vallen onder de noemer beloning.
  • De beloning is voor mannen en vrouwen gelijk.