Voorbeeldfactuur

Je kunt wanbetalingen ook voorkomen door afspraken over de betalingstermijn op de factuur te zetten. Daarnaast zijn er wettelijke eisen waaraan een factuur moet voldoen. Voor de volledigheid lees je hier wat er allemaal moet staan op een goede en volledige factuur:

 • Je volledige bedrijfsnaam, zoals hij bekend is bij de KVK
 • Het adres waar je met je onderneming bent gevestigd
 • Je BTW- en KVK-nummer
 • De volledige (bedrijfs)naam van de opdrachtgever
 • De adresgegevens van de opdrachtgever
 • De datum waarop je de factuur hebt verzonden
 • Elke factuur heeft een uniek opeenvolgend factuurnummer

 • Een duidelijke omschrijving van je geleverde dienst(en) of goederen
 • De datum waarop je de goederen of dienst(en) hebt geleverd
 • Het aantal uren dat je hebt gewerkt met het bijbehorende uurtarief. Of het aantal goederen dat je hebt geleverd met de bijbehorende eenheidsprijs
 • Het bedrag exclusief BTW dat je in rekening brengt
 • Het BTW-tarief
 • Het BTW-bedrag
 • Het totaalbedrag

 • Je betalingsgegevens: je IBAN -ummer, de BIC-code en de exacte tenaamstelling van de rekening.

 • En last but not least: duidelijke afspraken over de betalingstermijn om wanbetalingen te voorkomen!