Waarom hebben zzp’ers zo vaak last van wanbetalers?

Allereerst ontbreekt het veel zzp’ers aan een strak debiteurenplan en -beheer. Logisch: daar ben je geen zelfstandig ondernemer voor geworden. Je focust je liever op je vak dan op de administratieve taken. Keerzijde is wel dat je daardoor niet altijd een goed overzicht hebt van wie wel en wie niet heeft betaald. En wanneer je niet inzichtelijk hebt welke opdrachtgevers jou nog moeten betalen, kun je ze ook geen betalingsherinnering sturen.

Veel zzp’ers geven bovendien aan dat ze het lastig vinden om te bepalen wanneer, op welke manier en met welke tone-of-voice ze opdrachtgevers moeten aanspreken op een niet-betaalde factuur. Daarbij ben je misschien ook bang je opdrachtgever dan helemaal niet meer betaalt of dat je hem zelfs kwijtraakt als opdrachtgever.

Gevolgen van wanbetalers

De gevolgen van wanbetalers zijn voor zzp’ers veel ingrijpender dan voor grotere bedrijven. Als zelfstandige heb je over het algemeen niet tientallen opdrachtgevers. Bij velen is het aantal opdrachtgevers zelfs op één hand te tellen. De impact van één niet-betalende klant kan daarom gigantisch groot zijn. Met name startende zzp’ers komen snel in de problemen als een opdrachtgever niet of te laat betaalt. Zij hebben vaak nog geen financiële buffer opgebouwd om dit op te vangen.

Maatregelen treffen

Gelukkig zijn er maatregelen die de nadelige gevolgen van wanbetalingen voor zzp’ers kunnen beperken. Martijn Pennekamp, oprichter van het platform ikwordzzper.nl, geeft twee belangrijke tips:

1. Zorg voor een financiële buffer als je start als zzp’er. Als je eerste opdrachtgevers pas na 3 of 6 maanden betalen, moet je die tijd kunnen overbruggen.

2. Zorg voor voldoende opdrachtgevers, zodat het geen groot probleem wordt als er één laat of niet betaalt. Hoe meer opdrachtgevers, hoe kleiner het nadelige gevolg als één van hen zijn verplichtingen niet nakomt. Sommige zzp’ers hebben maar één of enkele opdrachtgevers. Dat is vragen om problemen, aldus Martijn.